1. mousepad DISCO SEGRETA
  2. DiscoSegretaLogo_sito-05

Disco Segreta Mousepad

Regular price €10,00
Computer works in Disco Segreta style!Our high-quality mousepad, black with the classic white Disco Segreta logo.Promotional only item, only available on request!

Computer works in Disco Segreta style!
Our high-quality mousepad, black with the classic white Disco Segreta logo.
Promotional only item, only available on request!